Dentalne Medicine
Upute za čišćenje, dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata
PDF, 436,7 KB
Upute za čišćenje, održavanje i sterilizaciju endodontskih instrumenata
PDF, 502,2 KB
Općenito - rotirajući instrumenti
PDF, 180,8 KB
Dijamantni instrumenti
Općenito - rotirajući instrumenti
PDF, 180,8 KB
Diazircon rezač krunica
PDF, 320,3 KB
Diasoft disk za skidanje krunica
PDF, 3,3 MB
Diaflex mini
PDF, 1,4 MB
Karbidni instrumenti
Općenito - rotirajući instrumenti
PDF, 180,8 KB
Polireri
Općenito - rotirajući instrumenti
PDF, 180,8 KB
Polireri
PDF, 658,5 KB
Diabrush ceram polireri
PDF, 1,9 MB
Diaswiss Felt polirer
PDF, 1,8 MB
Kirurški instrumenti
Općenito - rotirajući instrumenti
PDF, 180,8 KB
Surgicut - svrdlo za meka tkiva
PDF, 964,9 KB
Endodontski instrumenti
Općenito - rotirajući instrumenti
PDF, 180,8 KB
Arhiv

2017 [0]

Older instructions for use before 2017 [0]